Spotřebitelské úvěry

Poskytujeme neúčelové, krátkodobé  i dlouhodobé spotřebitelské úvěry, které se  řídí Zákonem č.145/2010 Sb.

Nezajištěný Spotřebitelský úvěr od 1.000,-Kč do 10.000,-Kč na 2 až 4 týdny.

Bezúčelný, bezúročný úvěr - pouze poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 50,-Kč / 1000,-Kč / týden, splatný při podpisu úvěrové smlouvy a následném čerpání finančních prostředků např: 1.000,-Kč na 2 týdny =

1.000,-Kč – 2 x 50,-Kč = 900,-Kč k  Vašim rukám a vracíte za 2 týdny 1.000,-Kč

V případě využítí níže uvedené akce, se Vám vrací 50,-Kč, čili Vás tento úvěr stojí pouze 50,-Kč


                          AKCE, BONUS, SLEVA 50%

 ze zaplaceného poplatku za vyřízení a poskytnutí úvěru on - line

Veškeré smlouvy uzavřené online (nikoliv na našich kamenných pobočkách)  po 01.04.2013, které budou  řádně a včas uhrazené, budou zvýhodněny tím, že klientům, kteří tyto smlouvy uzavřeli, bude na jejich účet uvedený ve smlouvě provedena platba ve výši 50% jím uhrazeného poplatku za vyřízení a poskytnutí úvěru do pěti pracovních dní

 Výhody spotřebitelského úvěru:

Poplatek za poskytnutí úvěru zaplatíte z půjčených peněz (neplatíte nic  předem).

 • veškeré formality můžete vyřídit telefonicky, e-mailem nebo poštou - nemusíte nikam chodit
 • přímo na internetu si můžete zažádat o ON-LINE nezajištěný spotřebitelský úvěr  a využít naší akci na 50% slevu poplatku za vyřízení a poskytnutí úvěru při řádné úhradě poskytnutého úvěru
 • výsledek předběžného posouzení žádosti se dozvíte během několika desítek minut
 • nepotřebujete ručitele ani jiné zajištění
 • neplatí žádné omezení co do výše a četnosti opakovaní během roku jako u Bleskové půjčky
 • díky jednoduchosti výpočtu poplatku, si sami okamžitě zjistíte, kolik Vás to bude stát
 • možnost prodloužení splatnosti o 30 dní za poplatek 3 týdnů

Nevýhody spotřebitelského úvěru:

 • vyšší administrativní náročnost

Základní  podmínkou pro získání nezajištěného Spotřebitelského úvěru je negativní lustrace v CEE (Centrální evidence  exekucí), kterou za Vás vyřídíme za poplatek 60,-Kč (uhradit), který je určený Exekutorské komoře ČR. Pokud bude výsledná lustrace pozitivní, tj. budete mít exekuci, nelze úvěr poskytnout a zaplacený poplatek se nevrací.
Dále je nutný úředně ověřený podpis na smlouvě, kterou Vám zašleme k podpisu buď v elektronické či papírové podobě.

Co potřebujete k jeho vyřízení:

a)  podání  Žádosti o Spotřebitelský úvěr … její VYŘÍZENÍ  je  bez poplatku a bleskové

b)  2 doklady totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz, rodný list…..)

c)  doklad o příjmech (výplatní pásky nebo výpis z účtu nebo rozhodnutí o dávkách apod.)

d)  doklad o bydlišti (nájemní smlouva nebo ústřižek od plynu, el. energie apod.)

e)  přečtení a podepsání formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Peníze jsou vyplaceny ihned po schválení Žádosti, podepsání Smlouvy o spotřebitelském úvěru a Žádosti o vyplacení spotřebitelského úvěru a doručení, v hotovosti na naší provozovně či na Vámi určený bankovní účet. Vše Vám doručíme poštou či emailem nebo vyřídíme osobně na naší pobočce.

 Na Vaše požádání Vám e-mailem  zašleme Návrh na uzavření smlouvy.


Zajištěný Spotřebitelský úvěr  vyšší než  10.000,-Kč

Jedná se o bezúčelový Spotřebitelský úvěr vyšší než 10.000,-Kč se splatností 1 až 10 let  (resp. 12 až 120 měsíců), kde požadujeme zajištění odpovídající nemovitostí, která nemusí být výlučně  ve Vašem vlastnictví a majitel bude souhlasit s jejím zajištěním.

Výhody zajištěného spotřebitelského úvěru:
 • výpůjční úroková sazba od 15%  dle posouzení rizikovosti obchodu
 • nepožadujeme pojištění splátek úvěru
 • žádné poplatky předem - poplatek za poskytnutí a vyřízení úvěru zaplatíte z půjčených peněz (neplatíte nic  předem).
 • každý klient obdrží  Formulář pro standardní informace o Spotřebitelském úvěru - Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb, 
 • rychlost - finanční prostředky lze již čerpat na plombu na LV

Co potřebujete k jeho vyřízení:

a)  potřebujete  2 doklady totožnosti

b)  zajištění odpovídající nemovitostí, která nemusí být nutně ve Vašem vlastnictví (pozemek, dům, byt, atd.)

c) aktuální LV (List vlastnictví - výpis z katastru nemovitostí)

d) aktuální foto nemovitosti

e) vyplnění žádosti o úvěr, vytištění, podepsání a zaslání na naší adresu nebo naskenovanou zaslat e-mailem

Reprezentativní příklad:

Úvěr ve výši 150.000,-Kč na dobu 5 let, tj 60 měsíčních splátek ve výši 3.809,01 Kč, tj. celková částka zaplacená spotřebitelem 228.541,-Kč, poplatek 15.000,-Kč za vyřízení a poskytnutí úvěru se započte na vyplácenou jistinu, tj platí se až z poskytnutého úvěru (neplatí se nic předem), výpůjční úroková sazba je 18% ročně, RPSN činí 25,64%.

Stanovení výše poplatku za vyřízení a poskytnutí spotř. úvěru:


výše úvěru:   10.000,- Kč až 50.000,-Kč             20% z poskytnutého úvěru

                         50.001,-Kč až 100.000,-Kč           15% z poskytnutého úvěru

                         100.001,-Kč až 250.000,-Kč          10% z poskytnutého úvěru

                         250.001,-Kč až 500.000,-Kč           7,5% z poskytnutého úvěru

                         500.001,-Kč až 1.000.000,-Kč        5% z poskytnutého úvěru

                         nad 1.000.001,-Kč                          3,5% z poskytnutého úvěru

platné od 16.05.2012